28.01.2006 BEYNƏLXALQ HÜQUQ ƏMƏKDAŞLIĞI GENİŞLƏNİR
27.01.2006 PREZİDENT FƏRMANI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
26.01.2006 İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
26.01.2006 AZƏRBAYCAN UŞAQ HÜQUQLARI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ ÖHDƏLİKLƏRƏ SADİQDİR
26.01.2006 MƏHKUMLARIN SAĞLAMLIĞINA HƏSR OLUNAN BEYNƏLXALQ SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR
22.01.2006 HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN DÖVLƏT QEYDİYYATI SADƏLƏŞDİRİLMİŞDİR
21.01.2006 Ölkə prezidentinin əfv haqqında fərmanı icra edildi
19.01.2006 AZADLIQDAN MƏHRUM ETMƏ VƏ AZADLIĞIN MƏHDUDLAŞDIRILMASI CƏZALARINA MƏHKUM EDİLMİŞ BİR SIRA ŞƏXSLƏRİN ƏFV OLUNMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI;
19.01.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏHKƏMƏ SİSTEMİNİN MÜASİRLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
19.01.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU