25.01.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI
16.01.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
12.01.2007 NİZAMİ RAYON MƏHKƏMƏSİNİN YENİ BİNASI İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞDİR