23.02.2006 BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ İLƏ BAĞLI HESABAT MİLLİ MƏCLİSİN MÜZAKİRƏSİNƏ ÇIXARILMIŞDIR
23.02.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ MƏTBUAT KONFRANSI KEÇİRİLMİŞDİR
21.02.2006 PENİTENSİAR XİDMƏT MÜASİRLƏŞİR
16.02.2006 BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLAR PENİTENSİAR SAHƏDƏ İSLAHATLARI DƏSTƏKLƏYİR
13.02.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
09.02.2006 AVROPA ŞURASI AZƏRBAYCAN BƏLƏDİYYƏLƏRİNİN MİLLİ ASSOSİASİYASININ YARADILMASINI DƏSTƏKLƏYİR