19.02.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ MƏHKƏMƏ QƏRARLARININ İCRASI SAHƏSİNDƏ İŞİN VƏZİYYƏTİ MÜZAKİRƏ OLUNMUŞDUR
14.02.2008 BEYNƏLXALQ TERRORİZMƏ QARŞI MÜBARİZƏ SAHƏSİNDƏ
ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
06.02.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ AVROPA ŞURASININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ
06.02.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ AVROPA ŞURASININ HƏMMƏRUZƏÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLMİŞDİR
06.02.2008 E L A N