30.03.2006 AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV İTALİYANIN ƏDLİYYƏ NAZİRİ, SENATOR ROBERTO KASTELLİNİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR
30.03.2006 İTALİYANIN ƏDLİYYƏ NAZİRİ ROBERTO KASTELLİNİN AZƏRBAYCANA SƏFƏRİ
MİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ABİDƏSİNİ ZİYARƏT
30.03.2006 ŞƏHİDLƏRİN XATİRƏSİNƏ EHTİRAM
30.03.2006 İTALİYA AZƏRBAYCANLA ƏLAQƏLƏRİN İNKİŞAFINDA MARAQLIDIR
30.03.2006 AZƏRBAYCANLA İTALİYA ARASINDA HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
30.03.2006 AZƏRBAYCAN VƏ İTALİYANIN GÖMRÜK ORQANLARI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
22.03.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
16.03.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
10.03.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
02.03.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
01.03.2006 AZƏRBAYCANDA DİN VƏ ƏQİDƏ AZADLIĞI TƏMİN OLUNUR
01.03.2006 BEYNƏLXALQ QURUMLAR ÖLKƏMİZDƏ HÜQUQ İSLAHATLARINI DƏSTƏKLƏYİR