15.03.2007 PENİTENSİAR XİDMƏTİN FƏALİYYƏTİ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASINDA MÜZAKİRƏ EDİLMİŞDİR
07.03.2007 QADINLAR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ BAYRAM TƏDBİRLƏRİ KEÇİRİLMİŞDİR
01.03.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ