26.04.2007 AZƏRBAYCANDA SÖZ VƏ FİKİR AZADLIĞI TƏMİN OLUNUR
26.04.2007 AZƏRBAYCAN AVROPA HÜQUQ MƏKANINA SÜRƏTLƏ İNTEQRASİYA EDİR
25.04.2007 NOTARİAT FƏALİYYƏTİ İLƏ MƏŞĞUL OLMAQ İSTƏYƏNLƏR İMTAHAN VERƏCƏK
18.04.2007 AZƏRBAYCANLA AVSTRİYA ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ UĞURLA İNKİŞAF EDİR
10.04.2007 ÖLKƏMİZ MÖTƏBƏR BEYNƏLXALQ QURUMLARIN FƏAL İŞTİRAKÇISIDIR
10.04.2007 AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ YOHANNESBURQDA KEÇİRİLMİŞ KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ 5-Cİ QLOBAL FORUMDA İŞTİRAK ETMİŞDİR