21.04.2008 NAXÇIVANIN HÜQUQ İNSTİTUTLARI İNKİŞAFDADIR
19.04.2008 HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ İLKİN TƏDRİSİN NƏTİCƏLƏRİ ÜZRƏ
YAZILI İMTAHAN KEÇİRİLMİŞDİR
17.04.2008 AZƏRBAYCANDA UĞURLU GENDER SİYASƏTİ APARILIR
09.04.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
04.04.2008 AQO MONİTORİNQ QRUPU İLƏ İŞGÜZAR GÖRÜŞ
03.04.2008 LİTVALI HÜQUQŞÜNASLAR AZƏRBAYCANDA SƏFƏRDƏDİR
02.04.2008 AVROPA KOMISSİYASI AZƏRBAYCANDA HÜQUQİ İSLAHATLARA DƏSTƏYİNİ DAVAM ETDİRİR
01.04.2008 BAKIDA KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR
01.04.2008 BAKIDA BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA ORQANLARI ASSOSİASİYASI İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR