26.05.2006 BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNƏ İNZİBATİ NƏZARƏTİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
22.05.2006 DÜNYA BANKI İLƏ FAYDALI ƏMƏKDAŞLIQ BƏHRƏSİNİ VERİR
19.05.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
12.05.2006 PENİTENSİAR SİSTEMDƏ İCTİMAİ NƏZARƏT GÜCLƏNDİRİLİR
12.05.2006 ƏDLİYYƏ ORQANLARINA İŞƏ QƏBUL MÜSABİQƏ ƏSASINDA APARILIR
10.05.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ ƏBƏDİYAŞAR LİDERİN DOĞUM GÜNÜ QEYD EDİLMİŞDİR
06.05.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
02.05.2006 MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR DAVAM ETDİRİLİR