30.05.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
29.05.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
22.05.2008 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ ƏDLİYYƏ SİSTEMİNİN MÜASİRLƏŞDİRİLMƏSİ LAYİHƏSİ MARAQLARIN İFADƏ EDİLMƏSİNƏ DAİR BİLDİRİŞ
19.05.2008 ƏDLİYYƏ ORQANLARINA QULLUĞA QƏBULLA BAĞLI MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK EDƏN NAMİZƏDLƏRİN NƏZƏRİNƏ
19.05.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ AVROPA ŞURASININ HƏMMƏRUZƏÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ
13.05.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS VƏZİFƏSİ ÜZRƏ BOŞ İŞ YERİNƏ İŞÇİ DƏVƏT EDİR
06.05.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR
02.05.2008 AZƏRBAYCANIN HÜQUQ SİSTEMİ DEMOKRATİK DƏYƏRLƏRƏ ƏSASLANMAQLA İNKİŞAF EDİR
01.05.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SƏRGİSİ AÇILMIŞDIR