27.06.2006 AZƏRBAYCANDA YERLİ DEMOKRATİYANIN İNKİŞAFI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
27.06.2006 HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏR XARİCİ TƏCRÜBƏNİ ÖYRƏNİRLƏR
22.06.2006 AZƏRBAYCANIN AVROPA ŞURASI İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI UĞURLA İNKİŞAF EDİR
13.06.2006 AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ STRASBURQDA OLMUŞLAR
09.06.2006 AZƏRBAYCAN-LİTVA ƏMƏKDAŞLIĞI UĞURLA İNKİŞAF EDİR
09.06.2006 BƏLƏDİYYƏLƏRLƏ İŞ MƏRKƏZİ QANUNLARIN MONİTORİNQİNİ APARMIŞ VƏ YENİ QANUNLAR PAKETİ HAZIRLAMIŞDIR
07.06.2006 "MÖVCUD QANUNVERİCİLİK HAKİMLƏRİN MÜSTƏQİLLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINA KİFAYƏT QƏDƏR ZƏMANƏT VERİR"
02.06.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRİ FİKRƏT MƏMMƏDOV STRASBURQDA SƏFƏRDƏ OLMUŞDUR