18.06.2007 AFİNADA KONSTİTUSİYA HÜQUQU ÜZRƏ 7-Cİ DÜNYA KONQRESİ KEÇİRİLMİŞDİR
13.06.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI
13.06.2007 BMT İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
13.06.2007 MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
06.06.2007 AZƏRBAYCANLA İTALİYA ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ UĞURLA İNKİŞAF EDİR