27.06.2008 ÖLKƏMİZDƏ UŞAQ HÜQUQLARI ETİBARLI TƏMİN OLUNUR
27.06.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
23.06.2008 AZƏRBAYCANLA NİDERLAND ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
18.06.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
14.06.2008 ƏDLİYYƏ ORQANLARINDA AZƏRBAYCAN XALQININ MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ TƏNTƏNƏLİ QEYD EDİLMİŞDİR
11.06.2008 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
07.06.2008 AZƏRBAYCAN – SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR