31.07.2008 AVROPA İTTİFAQININ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLMİŞDİR
21.07.2008 ƏDLİYYƏ SİSTEMİNİN MÜASİRLƏŞDİRİLMƏSİ LAYİHƏSİ (Kredit 4209AZ)