19.08.2006 ƏDLİYYƏ FƏALİYYƏTİ YÜKSƏK TƏLƏBLƏR SƏVİYYƏSİNDƏ QURULUR
18.08.2006 ƏDLİYYƏ ORQANLARININ İNKİŞAFI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
18.08.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN SAYININ ARTIRILMASI VƏ MƏHKƏMƏLƏRİN ƏRAZİ YURİSDİKSİYASININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
17.08.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
09.08.2006 ƏDLİYYƏ ORQANLARINA İŞƏ QƏBULLA BAĞLI SƏNƏDLƏR AVQUSTUN 31-DƏK TƏQDİM EDİLƏ BİLƏR
05.08.2006 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİSİNİN DÖVLƏT REYESTRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
01.08.2006 MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR