17.08.2007 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN VƏ DÜNYA BANKININ BİRGƏ HƏYATA KEÇİRDİYİ ƏDLİYYƏ SİSTEMİNİN MÜASİRLƏŞDİRİLMƏSİ LAYİHƏSİ (4209 - AZ) ÜZRƏ İŞÇİ QRUPUNDA VAKANT OLAN SATINALMALAR, MALİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ, MEMAR, OFİS MENECERİ VƏ TƏRCÜMƏÇİ VƏZİFƏLƏRİNƏ MÜSABİQƏ ELAN EDİLİR
10.08.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ KOLLEGİYASININ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
09.08.2007 E L A N
08.08.2007 HAKİMLƏRƏ XİDMƏTİ VƏSİQƏLƏR VƏ XÜSUSİ GEYİM FORMALARI TƏQDİM OLUNMUŞDUR
02.08.2007 YÜKSƏK BİLİK VƏ MƏNƏVİ SAFLIQ DÖVLƏT QULLUĞUNA QƏBULUN ƏSAS MEYARIDIR
01.08.2007 NOTARİUS VƏZİFƏSİNƏ NAMİZƏDLƏRİN SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU DAVAM EDİR