13/08/2009Ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi yüksək qiymətləndirilmişdir