29.09.2006 PENİTENSİAR SİSTEMİN MÜASİR STANDARTLARA UYĞUNLAŞDIRILMASI İLƏ BAĞLI BİRGƏ LAYİHƏ İCRA OLUNUR
25.09.2006 PENİTENSİAR SİSTEM TAM ŞƏFFAF FƏALİYYƏT GÖSTƏRİR
26.09.2006 HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
19.09.2006 FAYDALI ƏMƏKDAŞLIQ BƏHRƏSİNİ VERİR
20.09.2006 HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
20.09.2006 HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
18.09.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
  ŞƏKİDƏ YENİ MƏKTƏB BİNALARI İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞDİR
  AVROPA HÜQUQ MƏKANINDA AZƏRBAYCAN FƏAL TƏRƏFDAŞDIR
07.09.2006 BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
06.09.2006 BEYNƏLXALQ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞA TÖHFƏ