30.10.2006 AZƏRBAYCANIN ƏDLİYYƏ NAZİRİ BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA TƏŞKİLATININ VİTSE-PREZİDENTİ SEÇİLMİŞDİR
27.10.2006 HAKİMLƏRİN ETİK DAVRANIŞI ÜZRƏ YENİ KODEKS HAZIRLANIR
21.10.2006 MƏHKUM EDİLMİŞ BİR SIRA ŞƏXSLƏRİN ƏFV OLUNMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
15.10.2006 YÜKSƏLİŞİN YENİ DÖVRÜ
12.10.2006 ALMANİYA ÖLKƏMİZLƏ ƏMƏKDAŞLIĞA MÜHÜM ÖNƏM VERİR
11.10.2006 AZƏRBAYCAN-BELARUS ƏLAQƏLƏRİ GENİŞLƏNİR
09.10.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
04.10.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
03.10.2006 DÜNYA BANKI VƏ AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİ ƏDLİYYƏ SİSTEMİNİN MÜASİRLƏŞDİRİLMƏSİ LAYİHƏSİNİ İMZALAMIŞLAR
02.10.2006 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ