31.10.2007 PENİTENSİAR SİSTEMİN FƏALİYYƏTİNDƏ İCTİMAİ NƏZARƏT GÜCLƏNDİRİLİR
30.10.2007 AVROPA ƏDLİYYƏ NAZİRLƏRİNİN NÖVBƏTİ KONFRANSI KEÇİRİLMİŞDİR
29.10.2007 HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ UZUNMÜDDƏTLİ TƏDRİS KURSU DAVAM EDİR
27.10.2007 ÖLKƏMİZDƏ AVROPADA MÜLKİ ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ GÜNÜ QEYD EDİLMİŞDİR
26.10.2007 E L A N
19.10.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
18.10.2007 DÜNYA BANKI İLƏ FAYDALI ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDİR
16.10.2007 AVROPA ŞURASI AZƏRBAYCANIN FƏALLIĞINI YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİR
11.10.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
11.10.2007 AZƏRBAYCAN AVROPA ŞURASI İLƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ SIX ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
08.10.2007 HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ İLKİN TƏDRİS KURSLARI BAŞLANMIŞDIR
03.10.2007 MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
02.10.2007 AVROPA KOMİSSİYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ
01.10.2007 PREZİDENT FƏRMANININ İCRASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR