29.11.2007 AZƏRBAYCAN KORRUPSİYA İLƏ DÜNYA MİQYASLI MÜBARİZƏNİN FƏAL İŞTİRAKÇISIDIR
24.11.2007 NOTARİAT FƏALİYYƏTİ İLƏ MƏŞĞUL OLMAQ MƏQSƏDİLƏ ŞƏHADƏTNAMƏ ALMAQ ÜÇÜN KEÇİRİLMİŞ TEST İMTAHANININ NƏTİCƏSİNDƏ 55 VƏ DAHA ÇOX BAL TOPLAMIŞ VƏ QAYDALARA ƏSASƏN 2-Cİ MƏRHƏLƏYƏ BURAXILMIŞ NAMİZƏDLƏRİN SİYAHISI
22.11.2007 ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİ PEŞƏ BAYRAMINI QEYD ETMİŞLƏR
20.11.2007 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏHKƏMƏLƏRİNDƏ KARGÜZARLIĞIN APARILMASINA DAİR TƏLİMAT
15.11.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
09.11.2007 NOTARİAT FƏALİYYƏTİ İLƏ MƏŞĞUL OLMAQ ÜÇÜN NAMİZƏDLƏRLƏ TEST İMTAHANININ VAXTİ TƏYİN EDİLMİŞDİR
06.11.2007 İCTİMAİ KOMİTƏNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
05.11.2007 ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ GÖRÜŞ
05.11.2007 HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ UZUNMÜDDƏTLİ TƏDRİS KURSU DAVAM EDİR