X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi

image

ƏDLİYYƏ NAZİRİ
FİKRƏT FƏRRUX OĞLU MƏMMƏDOV


Tərcümeyi-hal

Məqalələr, müsahibələr, çıxışlar


image

ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ
TOĞRUL SİRAC OĞLU MUSAYEV


Tərcümeyi-hal

Məqalələr, müsahibələr, çıxışlar


image

ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ
VİLAYƏT HƏSƏN OĞLU ZAHİROV


Tərcümeyi-hal

Məqalələr, müsahibələr, çıxışlar


image

ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ
AZƏR MƏMMƏD OĞLU CƏFƏROV


Tərcümeyi-hal

Məqalələr, müsahibələr, çıxışlar


image

ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ
MƏHƏRRƏM ABIŞ OĞLU ƏLİYEV


Tərcümeyi-hal

Məqalələr, müsahibələr, çıxışlar


image

PENİTENSİAR XİDMƏTİN RƏİSİ -
ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ
CEYHUN ƏKBƏR OĞLU HƏSƏNOV


Tərcümeyi-hal

Məqalələr, müsahibələr, çıxışlar


Keçidlər