X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Beynəlxalq əməkdaşlıq idarəsi


 

Rəis - Əbilov Adil Fazil oğlu (tel: 493-54-87)
Rəis müavini - Məlik-AslanovTeymur Ramiz oğlu

 

Əsas fəaliyyəti istiqamətləri

İdarənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

- Nazirliyin səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə beynəlxalq müqavilələrin layihələrinin hazırlanması, razılaşdıdırılması və başlanmasının təşkili;

- Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn və Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin icrasının və hüquqların həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;

- Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilə layihələrinə və digər aidiyyəti məsələlərə dair rəylərin verilməsi;

- Nazirlik ilə xarici dövlətlərin Ədliyyə idarələri arasında, habelə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sahəsində əlaqələrin yaradılması;

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

Əsasnamənin tam mətnini buradan əldə etmək olar.

* * *

Beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında məlumat

Əməkdaşlıq haqqında sənədlər

* * *

Xarici dövlətin məhkəmə qərarının ölkəmizdə tanınması barədə vəsatət nümunəsi e-müraciət
Məhkəmə qərarının xarici ölkədə tanınması ilə bağlı vəsatət nümunəsi e-müraciət
Xarici dövlətdən əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə ərizə nümunəsi e-müraciət
Xarici dövlətdən məhkumluq haqqında arayışın istənilməsi barədə ərizə nümunəsi e-müraciət
Xarici dövlətdən vətəndaşlıq haqqında arayışın istənilməsi barədə ərizə nümunəsi e-müraciət
Xarici dövlətdən vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı sənədlərin istənilməsi barədə ərizə nümunəsi e-müraciət
Xarici ölkələrdə cəza çəkən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının cəzalarının qalan hissəsini çəkmək üçün ölkəmizə verilmələri məsələsinə baxılması üçün ərizə forması e-müraciət
Cəzasının qalan hissəsini çəkmək üçün məhkumun vətəndaşı olduğu ölkəyə verilməsi ilə bağlı hökmü çıxaran dövlətə sorğu etmək üçün tələb olunan məlumat və sənədlərin siyahısı  

Keçidlər