X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Maliyyə və təminat idarəsiRəis - Muradov Aslan Nüsrət oğlu (tel: 493-46-02)
Rəis müavini - Məmmədov Çingiz Ələddin oğlu (tel: 492-53-50)
Rəis müavini, baş mühasib - Cəfərov Cümşüd Əli oğlu (tel: 492-51-01)

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

İdarənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

Nazirliyin və maliyyələşdirilməsi Nazirlik tərəfindən həyata keÇirilən məhkəmələrin (bundan sonra - müvafiq qurumlar) maliyyə təminatını həyata keÇirir;

müvafiq qurumların maddi-texniki təminatını həyata keÇirir;

müvafiq qurumların əsaslı tikinti və təmir ehtiyaclarını təmin edir;

müvafiq qurumların istifadəsində olan inzibati binaların, avadanlığın və digər maddi qiymətlilərin istismarını və mühafizəsini təşkil edir;

müvafiq qurumlarda mülki müdafiə və yanğın təhlükəsizliyi, nəqliyyat səfərbərliyi tədbirlərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir;

Nazirliyin mərkəzi aparatında təsərrüfat xidmətinə dair işlərin həyata keÇirilməsini təmin edir;

qanunvericilikdə üəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

Əsasnamənin tam mətnini buradan əldə etmək olar.

Keçidlər