X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Linklər

Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası
http://www.iaaca.org/

AŞ Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər Qrupu (GRECO)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası
http://www.antikorrupsiya.gov.az/view.php?lang=az&menu=0

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi
http://genprosecutor.gov.az/content/40/bas-prokuror-yaninda-korrupsiyaya-qarsi-mubarize-bas-idaresi

Keçidlər