X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Xarici dövlətdən məhkumluq haqqında arayışın istənilməsi barədə ərizə

Dövlətin adı:

səlahiyyətli orqanına

Azərbaycan Respublikası, ünvanda yaşayan

tərəfindən

Ə R İ Z Ə

Bildirirəm ki, mən . Aidiyyəti orqanlara təqdim olunması üçün mənə ərazisində məhkumluğumun olmaması (və ya olması) barədə arayışın verilməsini xahiş edirəm.

Qeyd: ərizə göstərilən formaya uyğun tərtib olunaraq sorğu edilən dövlətin dilinə tərcümə olunmalıdır.

 

Keçidlər