X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Xarici dövlətdən vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı sənədlərin istənilməsi barədə ərizə

Dövlətin adı:

səlahiyyətli orqanına

Azərbaycan Respublikası, ünvanda yaşayan

tərəfindən

Ə R İ Z Ə

Bildirirəm ki, mən anadan olmuşam. yaşamışam.

tələb olunduğu üçün mənə haqqında şəhadətnamənin (və ya arayışın) verilməsini xahiş edirəm.

Qeyd: ərizə göstərilən formaya uyğun tərtib olunaraq sorğu edilən dövlətin dilinə tərcümə olunmalı və yaşadığınız ünvan üzrə qeydiyyat orqanına təqdim olunmalıdır.

 

 

Keçidlər