X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev

Список нотариальных контор города Баку

Частный нотариус: Сабитов Фамиль Мирсадиг оглы
Телефон: (012) 498-45-14
Частный нотариус: Алиева Судаба Сафар кызы
Телефон: (012) 493-45-14
Адрес: Сабаильский район, ул. У.Гаджибекова, 43
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Абдуллаева Замина Гасан кызы
Телефон: (012) 491-00-28
Адрес: Сабаильский район, ул. Ханлара, 29
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Оруджев Гаджи Абрак оглы
Телефон: (012) 496-14-45
Адрес: Наримановский район, ул. А.Раджабли, 5
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Временно исполняющий обязанности государственного нотариуса: Тагиев Низами Назим оглы
Телефон: (012) 450-23-61
Адрес: Сабунчинский район, пос. Сабунчи, ул. А.Мамедалиева, 4
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Мамедов Ильхам Абузар оглы
Телефон: (012) 596-04-14
Адрес: Ясамальский район, ул. С.Гурбанова, 15
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Иманов Арастун Логман оглы
Телефон: (012) 490-21-61
Адрес: Хатаинский район, пр. Ходжалы, 24/А
Рабочие дни: I-II-V-VI-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: III-IV
Частный нотариус: Вадатов Надир Алимадат оглы
Телефон: (012) 454-22-71
Адрес: Хазарский район, ул. А.Илдырыма, 39
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Наджафова Василя Мухаммед кызы
Телефон: (012) 445-10-34, (012) 445-25-
Адрес: Гарадагский район, пос. Локбатан, ул. 28 Мая, 1
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Садыгов Рашадат Зульфугар оглы
Телефон: (012) 514-09-21
Адрес: Наримановский район, пр. Г.Алиева, 72
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Адыев Мирбаба Габиль оглы
Телефон: (012) 452-05-00
Адрес: Сураханский район, пос. Амирджаны, ул. М.Мустафаева, 7a
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Мамедов Ильгар Айдын оглы
Телефон: (012) 563-00-73
Адрес: Бинагадинский район, пр. Азадлыг, 200/36
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гаджиев Хунар Забиль оглы
Телефон: (012) 438-23-76
Адрес: Ясамальский район, пр. Иншаатчилар, 28 a
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Государственный нотариус: Гусейнова Ирада Танырверди кызы
Телефон: (012) 440-03-92
Государственный нотариус: Гусейнзаде Камаля Надир кызы
Телефон: (012) 441-55-06
Адрес: Насиминский район, ул. Н.Везирова, 56
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Алиев Эльмар Газанфар оглы
Телефон: (012) 431-89-44
Адрес: Насиминский район, Московский пр., 58/1
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Мамедов Афиг Камран оглы
Телефон: (012) 422-33-82
Адрес: Низаминский район, ул. Махсати, 9
Рабочие дни: III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: I-II
Частный нотариус: Абиева Гюлуш Алескер кызы
Телефон: (012) 428-14-80
Адрес: Сабунчинский район, пос. Бакиханова, ул. Парка, 10
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Мамедов Сулейман Гамлет оглы
Телефон: (012) 455-22-92
Адрес: Сабунчинский район, пос. Маштаги, Городское шоссе, Садовая пл.
Рабочие дни: II-III-VI-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Меликов Джаваншир Балаахмед оглы
Телефон: (012) 370-07-01
Частный нотариус: Баширов Анар Дагбеи оглы
Телефон: (012) 370-54-28
Адрес: Хатаинский район, ул. Сараево, 11
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гулиев Низами Гулу оглы
Телефон: (012) 432-90-98
Частный нотариус: Гаджизаде Хафиз Гатам оглы
Телефон: (012) 432-90-98
Адрес: Ясамальский район, ул. А.Ахмедова, 26 a
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Самедов Саристан Меджид оглы
Телефон: (012) 406-72-95
Адрес: Бинагадинский район, ул. Р.Исмаилова, 1 A
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Keçidlər