X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список региональных нотариальных контор


ГОРОД ШИРВАН
Частный нотариус: Ширванов Алихан Фатулла оглы
Телефон: (02121) 5-46-56
E-mail: shirvannk@gmail.com
Адрес: ул. 20 января 1
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Временно исполняющий обязанности государственного нотариуса: ------
Телефон: (02121) 5-46-56
Адрес: ул. 20 января 1
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

ГОРОД ГЯНДЖА
Частный нотариус: Алиев Эльшан Шубай оглы
Телефон: (02225) 6-13-50
Адрес: ул. Джавадхана 53
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Иманов Насиб Гусейнгулу оглы
Телефон: (02225) 3-12-67
E-mail: gence2not@gmail.com
Адрес: На пересечении ул. Б.Алиева и Назми
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Нагиев Сахиб Сайяд оглы
Телефон: (02225) 7-80-84
E-mail: nagiyevsahibganja@gmail.com
Адрес: ул. Д.Горгуда 19a
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Адрес: 3 мкр., зд. 7
Рабочие дни: III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: I-II
Частный нотариус: Алекберов Арис Эльман оглы
Телефон: (022) 265-02-80
E-mail: gence5nk@gmail.com
Адрес: пр. Ататюрка 13
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: V-VI
Частный нотариус: ------
Телефон: (02225) 4-25-58
E-mail: gence.6nk@gmail.com
Адрес: Пос. Ени Гяднджа, ул. Г.Мамелгулизаде
Рабочие дни: I-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: II-III
Адрес: ул. Ш.И.Хатаи 87
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: V-VI
Частный нотариус: Талыбов Магеррам Мамед оглы
Частный нотариус: Агджаев Зульфугар Мохуббат оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: genceasan.not@gmail.com
Адрес: г. Гянджа, проспект Г. Алиева, 269
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 09:00-19:00 (суббота-воскресенье: 09:00-16:00)
Перерыв: Без перерыва

ГОРОД НАФТАЛАН
Государственный нотариус: Алиев Шахрияр Джаваншир оглы
Телефон: (02235) 2-12-52
E-mail: noter4600@gmail.com
Адрес: ул. С.Вургуна 30
Рабочие дни: I-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: II-III

ГОРОД СУМГАИТ
Частный нотариус: Буньятов Абульфаз Ибрагим оглы
Телефон: (1864) 4-69-25
E-mail: notariatsum1@gmail.com
Адрес: 48 кв., д. 48/1
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Государственный нотариус: Джафаров Эльдар Наги оглы
Телефон: (1864) 5-61-04
Адрес: пр. Г.Алиева 22
Рабочие дни: I-II-III-VI-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: IV-V
Частный нотариус: Мустафазаде Тельман Мухтар оглы
Телефон: (1864) 8-08-33
E-mail: notariat_mtm@hotmail.com
Адрес: 13 мкр., ул. Бабека, д. 5
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Рустамов Джамаладдин Гудрат оглы
Телефон: (1864) 2-61-83
E-mail: sumqayit.4sayli.nk@gmail.com
Адрес: 3 мкр., 3/58, кв. 1
Рабочие дни: III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: I-II
Адрес: 11 мкр., зд. 2
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Государственный нотариус:
Телефон: (1864) 4-44-06
Адрес: пр. Г.Алиева, 16 кв., д. 12/35
Рабочие дни: I-II-V-VI-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: III-IV
Частный нотариус: Ахмедлы Баба Мухаммед оглы
Частный нотариус: Гасымов Джасарат Мамиш оглы
Частный нотариус: Амиралиев Амирали Мубариз оглы
Телефон: (1869) 4-31-39
E-mail: notariat.asan.sum@gmail.com
Адрес: г. Сумгаит, 15 кв., ул. Баку, д. 43
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

АБШЕРОНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Исламов Бахадур Сабир оглы
Телефон: (012) 342-76-03
E-mail: absheron1nk@gmail.com
Адрес: Г. Хырдалан, пр. Г.Алиева, 245
Рабочие дни: I-II-III-VI-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: IV-V
Частный нотариус: Масимова Гюнай Иса кызы
Телефон: (012) 349-10-00
E-mail: gunay.masimova@mail.ru
Адрес: г. Хырдалан, 26 кв.
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Keçidlər