X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список регистрационных отделов


ГОРОД БАКУ
Исполняющий обязанности заведующего: Искандарова Ирада Габиб кызы
Телефон: (012) 505-60-37
Исполняющий обязанности начальника: Сабитова Айнур Закир кызы
E-mail: seadet_sarayi_vva@mail.ru
Адрес: ул. М.Мухтарова, 6
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Исполняющий обязанности начальника: Эминова Айгюн Фарман кызы
Телефон: (012) 459-95-85, (012) 459-55-76
E-mail: xezer_rayon_vva@mail.ru
Адрес: Мардакянский пр., 161B, при д/м "Хаяля"
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Казымова Ирада Баба кызы
Телефон: (012) 427-75-65
E-mail: suraxani_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пос. Гарачухюр, ул. Тарлан Ширинова, 29В
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Гаджиева Латафет Адиль кызы
Телефон: (012) 429-60-84
Телефон: (012) 425-61-20
E-mail: sabuncu_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пос. Бакиханова, ул. Р.Ахундова, 27
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Искандарова Ирада Габиб кызы
Телефон: (012) 493-65-47
E-mail: sabail_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Хагани, 3
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Исмаилова Саадат Теймур кызы
Телефон: (012) 441-64-28
E-mail: narimanov_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Азадлыг, 149
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Исполняющий обязанности начальника: Мурадова Айтен Джангир кызы
Телефон: (012) 598-30-32
E-mail: nasimi_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Низами, 104/43
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Рзаева Наиля Башир кызы
Телефон: (012) 421-36-75
E-mail: nizami_rayon_vva@mail.ru
Адрес: 8 км., пр. К.Караева, 36а
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Алескерова Илаха Искандар кызы
Телефон: (012) 594-60-33
E-mail: yasamal_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Ш.Курбанова, 15
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Новрузова Саида Гамбар кызы
Телефон: (012) 445-85-06
E-mail: qaradag_rayon_vva@mail.ru
Адрес: по.с Локбатан, ул. 28 Мая, 1, д/т "Гарадаг"
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Аскерова Тахира Микаил кызы
Телефон: (012) 563-24-10
E-mail: bineqedi_rayon_vva@mail.ru
Адрес: 8 мкр., ул. С.С.Ахундова, 36
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Исполняющий обязанности начальника: Сулейманова Лейла Аббас кызы
Телефон: (012) 373-84-62
E-mail: xatai_rayon_vva@mail.ru
Адрес: Хатаинский район, ул. Х.Мамедова, 1 Д
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Начальник: Манафова Рашида Рашид кызы
Телефон: (012) 108
Телефон: (012) 444-74-55
E-mail: ASAN1_vva@mail.ru
Адрес: Наримановский район, ул. Ак. Гасана Алиева, 36
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Начальник: Мурадова Айтен Джангир кызы
Телефон: (012) 108
Телефон: (012)598-93-62
Телефон: (012) 598-93-74
E-mail: ASAN2_vva@mail.ru
Адрес: Хатаинский район, пр. Нобеля, 23
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Начальник: Салманлы Шафаг Ягуб кызы
Телефон: (012) 108
Телефон: (012) 537-24-69
E-mail: ASAN3_vva@mail.ru
Адрес: Ясамальский район, ул. А.М.Шарифзаде, 39
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Начальник: Эминова Айгюн Фарман кызы
Телефон: (012) 108
Телефон: (012) 429-26-55
E-mail: ASAN4_vva@mail.ru
Адрес: Сабунчинский район, ул. Сюлх, 8а
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Начальник: Алиева Парвин Афиг кызы
Телефон: (012) 108
Телефон: (012) 444-74-44 dax.nöm 815, 812, 816
E-mail: ASAN5_vva@mail.ru
Адрес: Низаминский район, пр. Г.Алиева, 115
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (субота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

ГОРОД СУМГАИТ
Начальник: Новрузова Тарана Али кызы
Телефон: (1865) 4-53-84
E-mail: sumqayit_seher_vva@mail.ru
Адрес: кв. 29, ул. Н.Нариманова, д.7
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Исполняющий обязанности начальника: Ибрагимова Гюнай Зюльфугар кызы
Телефон: (012) 108
E-mail: asan_sumqayit_vva@mail.ru
Адрес: г. Сумгаит, кв. 15, ул. Баку, д.43
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

ГОРОД ГЯНДЖА
Начальник: Джафарова Шалала Аждар кызы
Телефон: (02226) 6-61-11
E-mail: Gence_nizami_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Зарраби, 58
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Keçidlər