X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı və fəaliyyətiQeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2013-cü il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən alınmış (verilmiş) qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2012-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən alınmış (verilmiş) qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2011-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən alınmış (verilmiş) qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2010-cu il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən alınmış (verilmiş) qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2009-cu il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən alınmış (verilmiş) qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2008-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən alınmış (verilmiş) qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2007-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlum

Mətbu nəşrin təsis edilməsinə dair qısa məlumat

Dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi

Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə forması

Dövlət qeydiyyatına alınmış qurumların təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə forması

Qeyri-kommersiya qurumlarının nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) titul vərəqinin və nizamnaməyə (əsasnaməyə) dəyişikliyi əks etdirən sənədin forması

Qeyri-kommersiya qurumlarının filial və ya nümayəndəliklərinin reyestrə daxil edilməsi barədə ərizə forması

Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilənin və müqaviləyə edilmiş dəyişikliyin qeydiyyata alınmasına dair ərizə formaları

Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi müraciət formaları (fiziki və hüquqi şəxslər üçün)

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Qanunlar, digər normativ aktlar

Keçidlər