X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Notariusların hüquq və vəzifələri haqqındaNotarius nəzərdə tutulmuş aşağıdakı hüquq və vəzifələrə malikdir.

Notariusun hüquqları:

 • əqdləri təsdiq edir;
 • miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlər görür;
 • vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələr verir;
 • ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələr verir;
 • yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələr verir;
 • sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünü təsdiq edir;
 • sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edir;
 • elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətini kağız daşıyıcısına keçirirək təsdiq edir;
 • sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünü təsdiq edir;
 • şəxsin sağ olması faktını təsdiq edir;
 • şəxsin müəyyən yerdə olması faktını təsdiq edir;
 • şəxslə fotoşəkildəki şəxsin eyniliyini təsdiq edir;
 • sənədlərin təqdim olunduğu vaxtı təsdiq edir;
 • fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrini başqa fiziki və hüquqi şəxslərə verir;
 • öhdəliyin icra predmetini saxlanmağa, pul məbləğlərini, qiymətli kağızları və vəsiyyətnamələri depozitə qəbul edir;
 • icra qeydlərini aparır;
 • veksellərə protest tərtib edir;
 • çekləri ödənilmək üçün təqdim edilməsi və çeklərin ödənilmədiyini təsdiq edir;
 • sənədləri saxlanmaq üçün qəbul edir;
 • dəniz protestlərini tərtib edir;
 • sübutları təmin edir;
 • notariat hərəkətlərini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada videoyazı vasitəsilə təsdiq edir;
 • “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, notariat sənədlərini elektron formada tərtib edir;
 • İdarələrin, müəssisələrin və təşkilatların vəzifəli şəxslərindən əlavə məlumat və ya sənəd tələb etmək, yaxud sənədləri ekspertizaya göndərmək lazım gəldikdə notariat hərəkətlərinin aparılmasını bir aydan artıq olmayan müddətə təxirə salır;
 • notariat hərəkətlərinin aparılması və bununla əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi üçün lazım olan məlumat və sənədləri idarələrdən, müəssisələrdən və təşkilatlardan tələb edir (müvafiq məlumat və sənədlər notariusun və ya notariat hərəkəti aparan digər vəzifəli şəxsin göstərdiyi müddətdə təqdim edilməlidir. Bu müddət bir aydan artıq ola bilməz), elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə real vaxt rejimində əldə edir;
 • “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin, eləcə də dövlət torpaq  kadastrının məlumatlarının alınması ilə bağlı əsaslandırılmış yazılı və ya elektron sorğular verir;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə notariusa digər hüquqlar verilə bilər.

Notariusun vəzifələri

 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına dönmədən əməl edir, dövlət tərəfindən verilən hüquqları və üzərinə qoyulan vəzifələri vicdanla, qanunauyğun və insanların mənafeyi naminə, qərəzsiz həyata keçirir;
 • Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda, notariat hərəkətlərini dövlət rüsumu (xüsusi notariuslar dövlət rüsumu məbləğində haqq) və haqq ödənildikdən sonra bunun üçün lazım olan bütün sənədlər təqdim olunduğu, habelə informasiya sistemlərindən əldə edildiyi gün aparır;
 • fiziki və hüquqi şəxslərə aparılan notariat hərəkətləri ilə bağlı onların hüquq və vəzifələrini izah edir, bu hüquqların həyata keçirilməsi və qanuni mənafelərinin qorunması üçün kömək göstərir;
 • hüquqi məlumatsızlığın onlara vura biləcəyi ziyanın qarşısını almaq üçün notariat hərəkətlərinin aparılmasının nəticələri barədə onlara xəbərdarlıq edir;
 • notariat hərəkətlərinin sirrini saxlayır;
 • mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin tədris-elm müəssisəsində peşə hazırlığını və ixtisasını artırır;

Keçidlər