X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı və söhbət mərhələsində sualların hazırlanmasında istifadə olunan normativ hüquqi aktlar

- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;

- "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu;

- "Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "İcra məmurları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- "Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə;

- "Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17.08.2006-cı il tarixli Fərmanı;

- Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə;

- "İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.08.2002-ci il tarixli Fərmanı ;

- Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13.04.2010-cu il və 15.02.2011-ci il tarixli fərmanları;

- Mülki Məcəllədə fiziki şəxsin anlayışı, mülki hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti, hüquqi şəxsin anlayışı, növləri, hüquq qabiliyyəti, onun yaradılması və ləğvi ilə bağlı müddəalar;

- Cinayət Məcəlləsində cinayətin anlayışı və təsnifatı, cəzanın anlayışı və növləri, cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə ilə bağlı müddəalar;

- Cinayət-Prosessual Məcəllədə cinayət təqibi, cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirləri, cinayət təqibi üzrə məhkəməyədək icraat, hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat ilə bağlı müddəalar;

- Cəzaların İcrası Məcəlləsində məhkumun cəmiyyətdən təcrid edilməsi ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrası, şərti məhkum edilmiş şəxslərin hüquq və vəzifələri, onların üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı müddəalar;

- Ailə Məcəlləsində nikahın bağlanması və ona xitam verilməsi, ər-arvadın hüquq və vəzifələri, ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri, vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı müddəalar;

- İnzibati Xətalar Məcəlləsində inzibati məsuliyyət, inzibati xətalara görə tətbiq edilən tənbeh növləri və onların tətbiqi qaydaları, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətalar üzrə işlərlə bağlı icraata dair müddəalar;

- "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda əsas anlayışların mahiyyəti, qanunun tətbiqi dairəsi, inzibati icraatın başlanılması üçün əsaslar, inzibati aktlar və onların icra edilməsi ilə bağlı müddəalar;

- "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda korrupsiyanın anlayışı, qarşısının alınması üzrə tələblər və məhdudiyyətlər, bu hüquqpozmaların subyektləri və onların məsuliyyəti ilə bağlı müddəalar;

- "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlı müddəalar;

- "Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.12.2011-ci il tarixli Sərəncamının mahiyyəti, məqsədləri və həmin sənədə əsasən Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməli olan tədbirlər ilə bağlı müddəalar

- "Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nın və "Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 05.09.2012-ci il tarixli Sərəncamının mahiyyəti, məqsədləri və həmin sənədə əsasən Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməli olan tədbirlər ilə bağlı müddəalar;

- "ASAN xidmət" mərkəzlərinin yaradılması, fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin göstərilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13.07.2012-ci il və 05.09.2012-ci il tarixli fərmanlarında mərkəzlərdə ədliyyə orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər və bu xidmətlərin təşkili ilə bağlı müddəalar;

- "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda vətəndaşların müraciət etmək hüququ, formaları, dövlət orqanlarının bu sahədə vəzifələri, vətəndaşların qəbul edilməsi, müraciətlərə baxılması qaydası və müddətləri ilə bağlı müddəalar;

- "Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli Fərmanında Ədliyyə Nazirliyi qarşısında qoyulan vəzifələrlə bağlı müddəalar.

- "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda əsas anlayışların mahiyyəti, qanunun tətbiqi dairəsi, inzibati icraatın başlanılması üçün əsaslar, inzibati aktlar və onların icra edilməsi ilə bağlı müddəalar;

- "Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10.02.2017-ci il tarixli Sərəncamı.

Keçidlər