X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Məqalələr, müsahibələr, çıxışlar

Ədalət mühakiməsinin aparılması prosesinin rəqəmsallaşması dövrün tələbidir

Azərbaycanın məhkəmə sistemindəki nailiyyətlər Avropa dövlətlərinə parlaq nümunədir

İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının mühüm tərkib hissəsi kimi seçki hüququnun reallaşmasında ədliyyə orqanlarının rolu

Azərbaycanda cinayətkarlıq problemləri statistik aspektdə

Statistik təhlilin müasir metodlarının tətbiqi yolu ilə cinayətkarlığın vəziyyətinin modelləşdirilməsi

Ümummilli lider H.Əliyevin Azərbaycan Respublikası prokurorluq orqanlarının möhkəmləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində rolu

Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Prosessual Məcəlləsində prokuror anlayışının qanunvericilik təfsiri problemləri

Azərbaycanda həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatları və ümmumən qəbul olunmuş dəyərlər

Dövlət ittihamçısının bəzi səlahiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi problemləri

Azərbaycan Respublikasında inzibati ədalət mühakiməsinin formalaşması

Dövlət ittihamçısının bəzi səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə maneə olan problemlər haqqında

Avropa Şurasının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

Azərbaycanın cinayət mühakimə icraatında dövlət ittihamçısı institutu

Qədim şərq hüquq mədəniyyətinin roma hüququnun yaranmasında rolu (publik hüquq məsələləri)

Azərbaycanda qanunların icrasına nəzarət problemləri

Rusiyada prokuror nəzarəti sahəsində həyata keçirilən islahatın bəzi çatışmazlıqları barədə

Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxsin prosessual statusunun möhkəmləndirilməsi problemləri

Məhkəmələrin və hakimlərin müstəqilliyi və onun təmin olunmasında Məhkəmə-Hüquq Şurasının rolu

Keçidlər