X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

2015-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat
Data on the budget spending by the Ministry of Justice in 2015

manat

 

Təsdiq olunmuş illik smeta xərci

Xərclənib

Ədliyyə Nazirliyi üzrə

25.771.093.0

 22.221.473.0

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşməsi həyata keçirilən məhkəmələr üzrə

29.722.699.0

 27.166.206.0

Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası

1.644.726.0

1.187.094.0

Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

4.350.487.0

3.669.765.0

Penitensiar Xidmət

85.323.327.0

82.225.720.0

Tibb Baş İdarəsi

8.925.707.0

8.608.353.0

Cəmi

155.738.039.0

145.078.611.0

Data on the budget spending by the Ministry of Justice in 2015

in manats

 

Approved annual budget expenses

Amount spent

Ministry of Justice

25.771.093.0

22.221.473.0

Courts financed by the Ministry of Justice of the Azerbaijan Republic

29.722.699.0

27.166.206.0

Justice Academy of the Ministry of Justice

1.644.726.0

1.187.094.0

Forensic Examination Center

4.350.487.0

3.669.765.0

Penitentiary Service

85.323.327.0

82.225.720.0

Medical Department

8.925.707.0

8.608.353.0

Total

155.738.039.0

145.078.611.0

***

Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2015-ci  ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

2.307

1.932

Hərbi xarakterli işlər

154

135

Mülki işlər

6.314

5.726

İnzibati

1.885

1.523

İqtisadi

423

361

Data on the cases incoming to the Supreme Court

Types of cases

 Cases received in 2015

Total cases resolved

Criminal cases

2.307

1.932

Military cases

154

135

Civil cases

6.314

5.726

Administrative cases

1.885

1.523

Economic cases

423

361

***

Apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2015-ci  ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

4.122

3.614

Hərbi xarakterli işlər

303

266

Mülki işlər

19.046

16.118

İnzibati

3.949

3.339

İqtisadi

1.038

902

İnzibati xətalara dair

1602

1512

Data on the cases incoming to the Courts of Appeal

Types of cases

 Cases received in 2015

Total cases resolved

Criminal cases

4.122

3.614

Military cases

303

266

Civil cases

19.046

16.118

Administrative cases

3.949

3.339

Economic cases

1.038

902

Cases of administrative offenses

1.602

1.512

***

Birinci instansiya məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2015-ci  ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

13.986

11.719

Hərbi xarakterli işlər

1.337

1.183

Mülki işlər

300.170

280.279

İnzibati

15.987

 

İqtisadi

13.722

12.865

İnzibati xətalar haqqında

43.721

43.166

Data on the cases incoming to the Courts of First Instance

Types of cases

Cases received in 2015

Total cases resolved

Criminal cases

13.986

11.719

Military cases

1.337

1.183

Civil cases

300.170

280.279

Administrative cases

15.987

13.122

Economic cases

13.722

12.865

Cases of administrative offenses

43.721

43.166

***

Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası üzrə məlumat

(mülki, iqtisadi və inzibati işlər)

 

2015

İcraata daxil olmuş icra sənədlərinin sayı

432.489

İcra edilməli işlərin sayı (icrasız qaytarılan, aidiyyəti üzrə göndərilən, icrası dayandırılan və möhlət verilən sənədlər istisna olmaqla)

365.728

İcrası təmin edilən və icrası davam etdirilən icra sənədlərinin sayı

213.965

Məhkəmə qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı icra ödənişi tutulub (manatla)

1.339.759,86

Data on the enforcement of decisions of courts and other authorities

(civil, economic and administrative cases)

 

2015

Number of incoming enforcement documents

432.489

Number of pending cases (except for documents returned without enforcement, sent to the related agencies, suspended and deferred)

365.728

Number of resolved and ongoing enforcement documents

213.965

Enforcement fee (in manats) withheld for mandatory enforcement of court decisions

1.339.759.86

***

Notariat və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə məlumat

 

2015

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı

344.880

Dövlət və xüsusi notariuslar tərəfindən rəsmiləşdirilmiş notariat hərəkətləri

3.349.533

Data on the notary and state registration of civil status acts

 

2015

State registration of civil status acts

344.880

Notarial acts issued by public and private notaries

3.349.533

Keçidlər