X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

2016-cı ildə Ədliyyə Nazirliyi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat
Data on the budget spending by the Ministry of Justice in 2016

manat

  Təsdiq olunmuş illik smeta xərci Xərclənib
Ədliyyə Nazirliyi üzrə 24 683 541.00 22 886 776.00
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşməsi həyata keçirilən məhkəmələr üzrə 29 480 172.00 27 793 823.00
Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası 1 520 427.00 1 196 808.00
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi 4 115 708.00 3 524 882.00
Penitensiar Xidmət 82 223 599.00 80 157 200.00
Tibb Baş İdarəsi 7 857 776.00 7 695 998.00
Cəmi 149 881 223.00 143 255 487.00

Data on the budget spending by the Ministry of Justice in 2016

in manats

  Approved annual budget expenses Amount spent
Ministry of Justice 24 683 541.00 22 886 776.00
Courts financed by the Ministry of Justice of the Azerbaijan Republic 29 480 172.00 27 793 823.00
Justice Academy of the Ministry of Justice 1 520 427.00 1 196 808.00
Forensic Examination Center 4 115 708.00 3 524 882.00
Penitentiary Service 82 223 599.00 80 157 200.00
Medical Department 7 857 776.00 7 695 998.00
Total 149 881 223.00 143 255 487.00

***
Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri 2016-cı ildə daxil olan işlər Baxılmış işlərin yekunu
Cinayət işləri 2027 2020
Hərbi xarakterli işlər 127 122
Mülki işlər 7073 6404
İnzibati 2096 1902
İqtisadi 519 504

Data on the cases incoming to the Supreme Court

Types of cases  Cases received in 2016 Total cases resolved
Criminal cases 2027 2020
Military cases 127 122
Civil cases 7073 6404
Administrative cases 2096 1902
Economic cases 519 504

***
Apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri 2016-cı ildə daxil olan işlər Baxılmış işlərin yekunu
Cinayət işləri 4717 4067
Hərbi xarakterli işlər 331 292
Mülki işlər 24814 20698
İnzibati 4857 4185
İqtisadi 1278 1119
İnzibati xətalara dair 1878 1743

Data on the cases incoming to the Courts of Appeal

Types of cases  Cases received in 2016 Total cases resolved
Criminal cases 4717 4067
Military cases 331 292
Civil cases 24814 20698
Administrative cases 4857 4185
Economic cases 1278 1119
Cases of administrative offenses 1878 1743

***
Birinci instansiya məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri 2016-cı ildə daxil olan işlər Baxılmış işlərin yekunu
Cinayət işləri 14752 12335
Hərbi xarakterli işlər 1239 1073
Mülki işlər 442630 413717
İnzibati 19501 15151
İqtisadi 8360 7845
İnzibati xətalar haqqında 39694 39124

Data on the cases incoming to the Courts of First Instance

Types of cases  Cases received in 2016 Total cases resolved
Criminal cases 14752 12335
Military cases 1239 1073
Civil cases 442630 413717
Administrative cases 19501 15151
Economic cases 8360 7845
Cases of administrative offenses 39694 39124

***
Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası üzrə məlumat (mülki, iqtisadi və inzibati işlər)

  2016
İcraata daxil olmuş icra sənədlərinin sayı 691 060
İcra edilməli işlərin sayı (icrasız qaytarılan, aidiyyəti üzrə göndərilən, icrası dayandırılan və möhlət verilən sənədlər istisna olmaqla) 591 008
İcrası təmin edilən və icrası davam etdirilən icra sənədlərinin sayı 286 323
Məhkəmə qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı icra ödənişi tutulub (manatla) 2 020 043,31

Data on the enforcement of decisions of courts and other authorities (civil, economic and administrative cases)

  2016
Number of incoming enforcement documents 691 060
Number of pending cases (except for documents returned without enforcement, sent to the related agencies, suspended and deferred) 591 008
Number of resolved and ongoing enforcement documents 286 323
Enforcement fee (in manats) withheld for mandatory enforcement of court decisions 2 020 043,31

***
Notariat və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə məlumat

  2016

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı

327.886

Dövlət və xüsusi notariuslar tərəfindən rəsmiləşdirilmiş notariat hərəkətləri

3.337.975

Sahibkarlıq sahəsində keçirilən yoxlamalar

26 716

Data on the notary and state registration of civil status acts

  2016
State registration of civil status acts 327.886
Notarial acts issued by public and private notaries 3 337 975
Business inspections 26 716
Keçidlər