X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

2017-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat
Data on the budget spending by the Ministry of Justice in 2017

 

manat

 

Təsdiq olunmuş illik smeta xərci

Xərclənib

Ədliyyə Nazirliyi üzrə

24 946 176

24 113 719

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşməsi həyata keçirilən məhkəmələr üzrə

29 803 465

28 064 448

Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası

1 616 393

1 184 531

Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

4 211 551

3 561 369

Penitensiar Xidmət

80 721 539

80 521 914

Tibb Baş İdarəsi

7 906 551

7 819 970

Cəmi

149 205 675

145 265 951

 

Data on the budget spending by the Ministry of Justice in 2017

in manats

 

Approved annual budget expenses

Amount spent

Ministry of Justice

24 946 176

24 113 719

Courts financed by the Ministry of Justice of the Azerbaijan Republic

29 803 465

28 064 448

Justice Academy of the Ministry of Justice

1 616 393

1 184 531

Forensic Examination Center

4 211 551

3 561 369

Penitentiary Service

80 721 539

80 521 914

Medical Department

7 906 551

7 819 970

Total

149 205 675

145 265 951

 

***
 

Apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2017-ci ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

4.830

4.341

Hərbi xarakterli işlər

275

246

Mülki işlər

31.342

26.422

İnzibati

5.683

4.951

İqtisadi

1.298

1.147

İnzibati xətalara dair

2.371

2.180

 

Data on the cases incoming to the Courts of Appeal

Types of cases

Cases received in 2017

Total cases resolved

Criminal cases

4.830

4.341

Military cases

275

246

Civil cases

31.342

26.422

Administrative cases

5.683

4.951

Economic cases

1.298

1.147

Cases of administrative offenses

2.371

2.180

 

***
Birinci instansiya məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2017-ci ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

14.658

12.244

Hərbi xarakterli işlər

1.261

1.063

Mülki işlər

357.022

327.033

İnzibati

27.245

23.907

İqtisadi

5.313

4.491

İnzibati xətalar haqqında

58.675

57.859

 

Data on the cases incoming to the Courts of First Instance

Types of cases

Cases received in 2017

Total cases resolved

Criminal cases

14.658

12.244

Military cases

1.261

1.063

Civil cases

357.022

327.033

Administrative cases

27.245

23.907

Economic cases

5.313

4.491

Cases of administrative offenses

58.675

57.859

 

***
Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası üzrə məlumat (mülki, iqtisadi və inzibati işlər)

 

2017

İcraata daxil olmuş icra sənədlərinin sayı

852.019

İcra edilməli işlərin sayı (icrasız qaytarılan, aidiyyəti üzrə göndərilən, icrası dayandırılan və möhlət verilən sənədlər istisna olmaqla)

693.887

İcrası təmin edilən və icrası davam etdirilən icra sənədlərinin sayı

415.508

Məhkəmə qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı icra ödənişi tutulub (manatla)

2.575.276,49

 

Data on the enforcement of decisions of courts and other authorities (civil, economic and administrative cases)

 

2017

Number of incoming enforcement documents

852.019

Number of pending cases (except for documents returned without enforcement, sent to the related agencies, suspended and deferred)

693.887

Number of resolved and ongoing enforcement documents

415.508

Enforcement fee (in manats) withheld for mandatory enforcement of court decisions

2.575.276,49

 

***
 

Notariat və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə məlumat

 

2017

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı

324.056

Dövlət və xüsusi notariuslar tərəfindən rəsmiləşdirilmiş notariat hərəkətləri

3.853.708

Sahibkarlıq sahəsində keçirilən yoxlamalar

17.886

 

Data on the notary and state registration of civil status acts

 

2017

State registration of civil status acts

324.056

Notarial acts issued by public and private notaries

3.853.708

Business inspections

17.886

 

Keçidlər