X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələrə dair işlər barədə məlumat (2015-2017)
Data on the cases of property rights disputes (2015-2017)

 

Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış əmlak hüququ ilə bağlı  mübahisələrə dair işlər barədə
Məlumat
İşlər Baxılmışdır Qətnamə çıxarılmışdır İddia təmin edilmişdir Mahiyyəti üzrə baxılmadan qərarlar çıxarılmışdır
2015-ci il
Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr 3.909 2.239 1.835 1.670
2016-cı il
Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr 3.159 1.690 1.311 1.469
2017-ci il
Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr 3.663 1.939 1.497 1.724

 

Statistic data on property rights disputes proceeded in the courts of first instance
Types of cases Resolved cases The number of decisions Number of satisfied claims Cases not considered on merits but court decision rendered
2015
Property rights related disputes 3.909 2.239 1.835 1.670
2016
Property rights related disputes 3.159 1.690 1.311 1.469
2017
Property rights related disputes 3.663 1.939 1.497 1.724
Keçidlər