Qanunlar, digər normativ aktlar

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəllə

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi;

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə;

Azərbaycan Respublikasının Notariat haqqında Qanunu;

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rüsumu haqqında Qanunu;

Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat;

Notariat fəaliyyəti üzrə kargüzarlığın aparılması haqqında Təlimat;

Notariat fəaliyyətinin yoxlanılması Qaydaları;

Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə şəhadətnamə almaq üçün imtahanın, təcrübənin və müsahibələrin keçirilməsi Qaydası;

Notariusun etik davranış kodeksi;!!!

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən şəhadətnamənin (apostilin) verilməsi Qaydası;!!!!!

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası;

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə kargüzarlığın aparılması qaydası haqqında Təlimat;

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı fəaliyyətin yoxlanılması Qaydası;

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanun;

Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası;

Qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatların təqdim edilməsi Qaydası;

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Qanun;

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə;

Adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi Qaydaları;

iacca
help_az
iap
eplc