2017-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat

Birinci instansiya məhkəmələrində baxılmış əmlak hüququ ilə bağlı  mübahisələrə dair işlər barədə

Məlumat

İşlər

Baxılmışdır

Qətnamə çıxarılmışdır

İddia təmin edilmişdir

Mahiyyəti üzrə baxılmadan qərarlar çıxarılmışdır

2015-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

3.909

2.239

1.835

1.670

2016-cı il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

3.159

1.690

1.311

1.469

2017-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

3.663

1.939

1.497

1.724

2018-ci il

Əmlak hüququ ilə bağlı mübahisələr

4.078

2.118

1.622

1.960

iacca
help_az
iap
eplc