Xarici dövlətin məhkəmə qərarının ölkəmizdə tanınması barədə vəsatət

Azərbaycan Respublikasının
Ali Məhkəməsinə
 
 

Ünvan:

 

Ad, ata adı, soyadı:

 

tərəfindən

 

V Ə S A T Ə T

Yazıb bildirirəm ki, nikahım tarixli qərarı ilə pozulmuşdur. Həmin qərar tarixdə qanuni qüvvəyə minmişdir.

Nikahın pozulmasının Azərbaycan Respublikasında qeydə alınması üçün həmin qərarın səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən tanınması tələb olunur.

Göstərilənləri nəzərə alaraq tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınmasına dair qərar çıxarılmasını xahiş edirəm.

 

 

iacca
help_az
iap
eplc