Məhkəmə qərarının xarici ölkədə tanınması ilə bağlı vəsatət

Dövlətin adı:

 

səlahiyyətli məhkəməsinə

Azərbaycan Respublikası, ünvanda yaşayan

 

tərəfindən

 

V Ə S A T Ə T

Bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının məhkəməsi tərəfindən tarixli qərar çıxarılmışdır. Həmin qərar ilə qət edilmişdir. Qeyd olunan qərar tarixdə qanuni qüvvəyə minmişdir.

Cavabdeh ünvanda yaşadığı üçün qərar Azərbaycanda icra olunmamışdır (və ya qismən icra olunmuşdur).

Göstərilənləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin tarixli qərarının icrası məqsədilə tanınmasına dair qərar çıxarılmasını xahiş edirəm.

(qərar üzrə pul vəsaitinin ödənilməsi nəzərdə tutulubsa göstərilən formaya tələbkarın bank hesabının rekvizitlərini əks etdirən məlumat əlavə olunmalıdır)Qeyd: vəsatət göstərilən formaya uyğun doldurularaq qərar çıxaran məhkəməyə təqdim olunmalı və sorğu edilən dövlətin dilinə tərcümə edilməlidir.

 

iacca
help_az
iap
eplc