Xarici dövlətdən əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə ərizə

Dövlətin adı:

 

səlahiyyətli orqanına

Azərbaycan Respublikası, ünvanda yaşayan

 

tərəfindən

 

Ə R İ Z Ə

Bildirirəm ki, mən anadan olmuşam. Qeyd edirəm ki, işləmişəm.

Tələb olunduğu üçün mənə işlədiyim dövrə dair əmək stajım (və ya maaşım) barədə arayışın alınmasında köməklik göstərilməsini xahiş edirəm.

Qeyd: ərizə göstərilən formaya uyğun tərtib olunaraq sorğu edilən dövlətin dilinə tərcümə olunmalı və olduğu təqdirdə əmək fəaliyyətinizi təsdiq edən sənədlərin surəti ərizəyə əlavə olunmalıdır.

 

iacca
help_az
iap
eplc