Xarici dövlətdən vətəndaşlıq haqqında arayışın istənilməsi barədə ərizə

Dövlətin adı:

səlahiyyətli orqanına

Azərbaycan Respublikası, ünvanda yaşayan

tərəfindən

Ə R İ Z Ə

Bildirirəm ki, mən . Aidiyyəti orqanlara təqdim olunması üçün mənə vətəndaşlığımın olması (və ya olmaması) barədə arayışın verilməsini xahiş edirəm.

Qeyd: ərizə göstərilən formaya uyğun tərtib olunaraq sorğu edilən dövlətin dilinə tərcümə olunmalıdır.

 

 

iacca
help_az
iap
eplc