Cəzasının qalan hissəsini çəkmək üçün məhkumun vətəndaşı olduğu ölkəyə verilməsi ilə bağlı hökmü çıxaran dövlətə sorğu etmək üçün tələb olunan məlumat və sənədlərin siyahısı

iacca
help_az
iap
eplc