Qanunlar və digər normativ aktlar

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

"İcra haqqında " Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İcra məmurları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“İctimai işlər cəzasına məhkum olunmuş və ictimai işlər növündə inzibati tənbeh tədbiri tətbiq edilmiş şəxslərin cəlb ediləcəyi işlərin növləri və belə işlərin keçiriləcəyi yerlərin müəyyənləşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

" Məhkum edilmiş və ya barəsində qətimkan tədbiri seçilmiş şəxslərə tətbiq edilən elektron nəzarət vasitələrinin siyahısının və onların tətbiqi qaydalarının təsdiq edilməsi" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

“Şəxsin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmasının icra və probasiya qurumları tərəfindən tətbiqi qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiya Qərarı

“İslah işləri növündə cəzanın icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiya Qərarı

“İctimai işlər növündə cəzanın və inzibati tənbehin icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiya Qərarı

“Azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəzanın icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiya Qərarı

“Şərti məhkum edilmiş, cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış şəxslər üzərində probasiya nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiya Qərarı

“Müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə növündə cəzanın icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiya Qərarı

iacca
help_az
iap
eplc