Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi


Rəis - Əlizadə Zahir Məmməd oğlu
Rəis müavini - Məmmədov Fazil İbrahim oğlu (tel: 495-25-84)
İnzibati nəzarət idarəsinin rəisi  - Osmanlı Ruslan Tufan oğlu

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

bələdiyyələrin fəaliyyətinin təşkil edilməsinə kömək edir və onlara metodoloji yardım göstərir;

bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirir;

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

Əsasnamənin tam mətnini buradan əldə etmək olar.