Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi


Rəis - Cavadov Fuad Musa oğlu (tel: 498-60-28; 493-72-20)
Rəis müavini - Musayev Hamlet Əli oğlu (tel: 498-51-45)
Rəis müavini - Abdinbəyov Azad Süleyman oğlu
İnternet səhifəsi - www.expert.gov.az

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

məhkəmə ekspertizalarını keçirir və tədqiqatlar aparır;

elmi-tədqiqat işlərini aparır, ekspert tədqiqatının yeni metod və metodikalarını hazırlayır və təkmilləşdirir;

məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarına elmi-metodik kömək göstərir;

ekspert profilaktikasını həyata keçirir;

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

Əsasnamənin tam mətnini buradan əldə etmək olar.