İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.

Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri


Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее.

Гейдар Алиев, Общенациональный лидер азербайджанского народа


I am confident that with your help and support, Ilham Aliyev will be able to complete the crucial works and plans that I launched, but could not complete. I trust him as myself and set my hopes on his future.

Heydar Aliyev, National leader  of  Azerbaijan
Qarabağ Azərbaycandır!
iacca
iap
eplc