Mövcud layihələr

Ədliyyə və məhkəmə sahəsində tətbiq edilən innovasiyalar və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edilməklə həyata keçirilmiş layihələr.

Planlaşdırılan layihələr

Rəqəmsal ədliyyəyə keçdin təmin edilməsi üzrə işlənilməkdə olan layihələr.

“Startup” layihələr

Ədliyyə sahəsi üzrə tətbiq oluna biləcək layihələr barədə təkliflər.

Innovativ
Ədliyyə